• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

INFORMATII PUBLICE


ANUNTURI DE INTERES PUBLIC ALE S.C. CRAB S.A.

Informare cu privire la facturarea serviciului pentru preluarea apelor pluviale (meteo) la canalizare

Hotararea nr. 1/18.01.2017 a C.A. privind numirea in functia de Director General al S.C. CRAB S.A. a d-lui Ioan Bejan

Hotararea nr. 3/17.01.2018 a C.A. privind incetarea mandatului Directorului General al S.C. CRAB S.A., din motive personale

Hotararea nr. 1/15.01.2019 a C.A. privind numirea in functia de Director General al S.C. CRAB S.A. a d-nei Nina Chiper

Hotararea nr. 2/15.01.2019 a C.A. privind numirea in functia de Director Economic al S.C. CRAB S.A. a d-nei Gabriela-Luiza Gherasim

RAPORT ANUAL privind aplicarea de catre S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pentru anul 2019

Codul de etica profesionala din cadrul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Anunt recrutare si selectie pentru 5 pozitii de membru in Consiliul de Administratie al S.C. CRAB S.A. - publicat in data de 09.05.2019

Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Mărirea gradului de asigurare la inundații a stației de epurare a orașului Targu Ocna prin modificare și refacere protecție de mal existentă și construire perete anti-inundații perimetral terenului aferent stației de epurare” în orașul Targu Ocna, județul Bacău

Anunt privind reluarea procedurii de selectie a unui singur membru C.A. al S.C. CRAB S.A. - publicat in data de 08.07.2019

Informare asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in orasul Targu Ocna, str. Fundatura Costache Negri, nr. 4

Informare asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”

Cheltuieli cu personalul si datorii 2016 - 2018
Registrul riscurilor S.C. CRAB S.A.
Progamul de investitii 2017 - 2019
Raport audit extern 31.12.2018
Hotararea nr. 1 din 13.09.2019 a C.A. a S.C. CRAB S.A. privind numirea Presedintelui Consiliului de Administratie

Anunț public privind Decizia etapei de încadrare de catre APM Bacau pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”

Anunt de incepere a procesului de recrutare si selectie pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. CRAB S.A. - publicat in data de 30.10.2019

Anunt asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Consolidare/amenajare si punere in siguranta a zonei de protectie a conductei de aductiune Valea Uzului - Bacau, zona Masotea"

Anunt asupra evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Consolidare/amenajare si punere in siguranta a zonei de protectie a conductei de aductiune Valea Uzului - Bacau, zona Masotea"

Informare cu privire la obținerea avizului de Gospodărire a Apelor pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”

Codul de Etica al Consiliului de Administratie al S.C. CRAB S.A.

Anunt public privind decizia de emitere a Acordului de Mediu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”

Raport anual privind aplicarea de catre S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, pentru anul 2020

Raportari contabile semestriale 06.2020

Raportari contabile semestriale 06.2021

Anunt public privind decizia de emitere a Acordului de Mediu pentru "Reabilitare front de captare Gherăiești – realizare foraje F1 și F2; Instalare punct măsurare debit – rezervor stocare GA Mărgineni"

Anunt public decizie etapa de incadrare a proiectului „Reabilitare front de captare Gherăiești - realizare foraje F1si F2; Instalare punct măsurare debit - rezervor stocare GA Mărgineni 1”

Organizare licitatie privind vanzarea unor bunuri ale S.C. CRAB S.A. in data de 20.10.2021
Organizare licitatie privind vanzarea unor deseuri ale S.C. CRAB S.A. in data de 10.12.2021
 
 
 
DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE
conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA ANUL

Chiper Nina

Director General / Membru C.A.

-

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2021

Gaina Razvan-Grigore

-

2016

2016

2017

2018

2018

2019

2020

-

Danciu Petru-Marius

-

2016

2017

2018

2019

2019

-

-

Palea Valentin

-

2016

2017

2018

2019

2019

-

 -

Lupu Gabriel-Stanica

-

2016

2017

2018

2019

2019

-

 -

Turcu Ovidiu-Leonard

Membru C.A.

2016

2017

2018 2019 2020  2021

Radulescu Petrus

Director Tehnic

2016

2016

2017

2018 2019

2020

2020

 -

Popa Raluca

Director Dezvoltare Programe

-

2017

2018 2019 2020  2021

Hurghes Ioan

-

2016

2017

2018 - -  -

Stanciuc Cristian

Sef Sectie Moinesti

2016

2017

2018 2019 2020 2021

Maxim Alexandru

Sef Sectie Buhusi

2016

2017

2018 2019 2020 2021

Popa Marius-Iulian

Sef Sectie Targu Ocna

2016

2017

2018

2018

2019

2020

2021
Luncanu Nely-Laura - - -

2018

2018

-

-

 -
Gherasim Gabriela Luiza

Director Economic

- -

2018

2018

2019

2020

2021
Asuencei Viorel

Sef Sectie Darmanesti

- -

-

2019

2020

- 
Popovici Luminita

Membru C.A.

- - - 2019 2020 2021
Paval Florin

Membru C.A.

 - -  - 2019 2020 2021
Zaharia Nicolae

Membru C.A.

- - - -

2020

2020

2021
Popescu Eduard-Marian

Director Tehnic

- - - -

2020

2021

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna