• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

INFORMATII PUBLICE


ANUNTURI DE INTERES PUBLIC ALE S.C. CRAB S.A.
CL1: Anunt lucrari de extindere si reabilitare retea de apa pe strada Dorului - 17.11.2023
CL2: Lucrări de reabilitare a aducțiunii de la Stejaru la Bacău
CL2: Lucrări de extindere a rețelelor de apă și de canalizare în Mărgineni
CL1: Anunt lucrări de extindere si reabilitare rețele de apă si canalizare pe strada Muncii, mun. Bacau - 19.10.2023
Anunt privind efectuarea de controale si verificari la consumatorii din aria de operare, in perioada 01.09 - 31.12.2023
Lansarea procedurilor de licitație pentru contractele lotizate din cadrul POIM 2014-2020 - 19.07.2023
Raportari contabile semestriale 06.2023
Anunt de recrutare pentru pozitia de membru in C.A. - postat in data de 23.06.2023
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: “Lucrari pentru punerea in siguranta a conductei de aductiune apa bruta, tronson Valea Uzului-Grigoreni jud. Bacau”
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: “Captarea, tratarea si distributia apei in com. Poduri (satele: Poduri si Bucsesti), jud. Bacau” 
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: “Captarea, tratarea si distributia apei in com. Ardeoani (satele: Ardeoani si Leontinesti), jud. Bacau”
Anunt public privind sedinta de dezbatere publica - 17.02.2023
Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu revizuit pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020
RAPORT ANUAL privind aplicarea de catre S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pentru anul 2022
Hotararea nr. 2/10.01.2023 a C.A. privind numirea in functia de Director General al S.C. CRAB S.A. a d-lui Doru Constantin
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: “Alimentare cu apa in localitatea Borsani, com. Cotofanesti, jud. Bacau”
Scrisoare de asteptari referitoare la performantele asteptate de la consiliul de administratie, directorul general si directorul economic din cadrul operatorului regional S.C. CRAB S.A.
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: “Alimentare cu apă, colectarea apelor uzate din localitatea Letea Veche”
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: “Captarea, tratare și distribuția apei; colectarea și epurarea apelor uzate – Secția Targu Ocna”
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: “Captarea, tratare și distribuția apei; colectarea și epurarea apelor uzate – Secția Dărmănești”
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: “Captarea, tratare și distribuția apei – Com. Cleja”
Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul "Lucrari pentru punerea in siguranta a conductei de aductiune apa bruta, tronson Valea Uzului - Grigoreni, jud. Bacau"
Anunt privind selectia Directorului General al S.C. CRAB S.A. - 14.11.2022 (arhiva format .7z)
Anunț depunere solicitare de emitere acord de mediu pentru proiectul "Lucrari pentru punerea in siguranta a conductei de aductiune apa bruta, tronson Valea Uzului - Grigoreni, jud. Bacau"
Anunț ADIB privind convocarea la consultari a actionarilor S.C. CRAB S.A. in vederea definitivarii Scrisorii de Asteptari
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: “Colectare, tratare și distribuția apei; Colectarea și epurarea apelor uzate – Secția Moinești”
Anunț dezbatere publică pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020
Componenta initiala a planului de selectie pentru desemnarea Directorului General a S.C. CRAB S.A.
Hotararea nr. 1 din 10.10.2022 emisa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie
Raportari contabile semestriale 06.2022
ANUNT DE CONSULTARE A PIETII
Situatiile financiare ale S.C. CRAB S.A. pentru anul 2021
Anunț de mediu asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea: Alimentarea cu apa a com. Săucești (satele Bogdan Vodă, Săucești și Schineni), colectarea și tratarea apelor uzate în stația de epurare”
Anunt public decizie etapa de incadrare a proiectului „Reabilitare front de captare Gherăiești - realizare foraje F1si F2; Instalare punct măsurare debit - rezervor stocare GA Mărgineni 1”
Anunt public privind decizia de emitere a Acordului de Mediu pentru "Reabilitare front de captare Gherăiești – realizare foraje F1 și F2; Instalare punct măsurare debit – rezervor stocare GA Mărgineni"
Anunt public privind decizia de emitere a Acordului de Mediu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”
Codul de Etica al Consiliului de Administratie al S.C. CRAB S.A.
Informare cu privire la obținerea avizului de Gospodărire a Apelor pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”
Anunt asupra evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Consolidare/amenajare si punere in siguranta a zonei de protectie a conductei de aductiune Valea Uzului - Bacau, zona Masotea"
Anunt asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Consolidare/amenajare si punere in siguranta a zonei de protectie a conductei de aductiune Valea Uzului - Bacau, zona Masotea"
Anunt de incepere a procesului de recrutare si selectie pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. CRAB S.A. - publicat in data de 30.10.2019
Anunț public privind Decizia etapei de încadrare de catre APM Bacau pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”
Hotararea nr. 1 din 13.09.2019 a C.A. a S.C. CRAB S.A. privind numirea Presedintelui Consiliului de Administratie
Raport audit extern 31.12.2018
Progamul de investitii 2017 - 2019
Registrul riscurilor S.C. CRAB S.A.
Cheltuieli cu personalul si datorii 2016 - 2018
Informare asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”
Informare asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in orasul Targu Ocna, str. Fundatura Costache Negri, nr. 4
Anunt privind reluarea procedurii de selectie a unui singur membru C.A. al S.C. CRAB S.A. - publicat in data de 08.07.2019
Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Mărirea gradului de asigurare la inundații a stației de epurare a orașului Targu Ocna prin modificare și refacere protecție de mal existentă și construire perete anti-inundații perimetral terenului aferent stației de epurare” în orașul Targu Ocna, județul Bacău
Anunt recrutare si selectie pentru 5 pozitii de membru in Consiliul de Administratie al S.C. CRAB S.A. - publicat in data de 09.05.2019
Codul de etica profesionala din cadrul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
Hotararea nr. 2/15.01.2019 a C.A. privind numirea in functia de Director Economic al S.C. CRAB S.A. a d-nei Gabriela-Luiza Gherasim
Hotararea nr. 1/15.01.2019 a C.A. privind numirea in functia de Director General al S.C. CRAB S.A. a d-nei Nina Chiper
Hotararea nr. 3/17.01.2018 a C.A. privind incetarea mandatului Directorului General al S.C. CRAB S.A., din motive personale
Hotararea nr. 1/18.01.2017 a C.A. privind numirea in functia de Director General al S.C. CRAB S.A. a d-lui Ioan Bejan
Informare cu privire la facturarea serviciului pentru preluarea apelor pluviale (meteo) la canalizare
 
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Formulare Legea 544/2001 - responsabil d-na Radu C. Irina, telefon de contact 0743661057

 Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu

Buletin informativ 2018

Buletin informativ 2019

Buletin informativ 2020

Buletin informativ 2021

Buletin informativ 2022

 
 
DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE
conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA ANUL

Constantin Doru

Director General

-

-

-

-  - 2023

Adam Olimpia-Iuliana

Director General Adjunct

-

-

-

- - 2023

Chiper Nina

Director General Adjunct / Membru C.A.

2018

2018

2019

2019

2020

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023

Turcu Ovidiu-Leonard

Membru C.A.

2018 2019 2020  2021 2022 2023 

Radulescu Petrus

Director Tehnic

2018 2019

2020

2020

 -  - -

Popa Raluca

Director Dezvoltare Programe

2018 2019 2020  2021 2022 2023

Stanciuc Cristian

Sef Sectie Moinesti

2018 2019 2020 2021 2022  -

Maxim Alexandru

Sef Sectie Buhusi

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Popa Marius-Iulian

Sef Sectie Targu Ocna

2018

2018

2019

2020

2021 2022 2023
Gherasim Gabriela Luiza

Director Economic

2018

2018

2019

2020

2021 2022

2023

2023

Asuencei Viorel

Sef Sectie Darmanesti

-

2019

2020

-  -  -
Popovici Luminita

Membru C.A.

- 2019 2020 2021 2022 2023
Paval Florin

Membru C.A.

 - 2019 2020 2021 2022 2023
Zaharia Nicolae

Membru C.A.

- -

2020

2020

2021 2022 2023
Popescu Eduard-Marian

Director Tehnic

- -

2020

2021 2022 2023
Stan Ovidiu

Sef Sectie Moinesti

- -

-

- - 2023

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna