• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

POSMEDIU ECONOMII


posmediu economii
 
Denumirea programului operaţional: Programul Operaţional Sectorial MEDIU 2007-2013
Axa prioritară 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apă şi canalizare

 

În cadrul proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău, CCI2009RO161PR015, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013 au fost realizate economii care au determinat Beneficiarul să depună la Ministerul Fondurilor Europene o aplicaţie de finanţare pentru realizarea de investiţii în infrastructura de apă şi canalizare în aglomerarea Moineşti.

Prin Contractul de finanţare 21113 din 31-12-2015, semnat între Ministerul Fondurilor Europene şi S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a luat naşere proiectul: Extindere reţele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare strada Osoiu, zona A şi zona B, şi extindere reţea de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră şi pluvială, strada Nicu Enea, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.

Codul proiectului: Număr de înregistrare în SMIS - CSNR: 59895

Beneficiarul proiectului: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

Perioada de implementare a proiectului conform CF 21113/31-12-2015 este până la data de 30-06-2016

Beneficiarii proiectului: populaţia aglomerării Moineşti

Valoarea proiectului: 1 788 188 lei (fără T.V.A.)

Fond nerambursabil UE: (88,16%) 1 301 344 lei contribuţia UE

Contribuţie de la bugetul de stat: (10,84%) contribuţia Guvernului României: 160 012 lei

Contribuţie de la bugetul local: (1%) 14 761 lei + neeligibile şi T.V.A. aferent neeligibile, total: 250 703 lei

Contribuţie S.C. CRAB S.A.: (6,93%) 109 891 lei + T.V.A. aferent

Observatie: Nu toate costurile aferente proiectului sunt eligibile, canalizarea pluvială nu este eligibilă. Având în vedere acest lucru, planul financiar pentru investiţiile totale este realizat numai pentru costurile eligibile, costurile neeligibile fiind prezentate in planul de finanţare.

Autoritatea de Management pentru POS Mediu: Ministerul Fondurilor Europene

Beneficiar: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

Nume firmă care asigură supervizarea: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

În cadrul acestui proiect au fost încheiate următoarele contracte de lucrări şi servicii:

Contract de lucrări: Extindere reţea alimentare cu apă potabilă şi canalizare în municipiul Moineşti - străzile Osoiu şi Nicu Enea
Acord contractual nr. 3933/22-07-2015
Denumire contractor: S.C. HIDROTERM S.A.
Valoarea contract: 1 288 292,55 lei (fără T.V.A.)
Termenul de finalizare a contractului : 31-12-2015 fără Perioada de Notificare a Defectelor
Data începerii lucrărilor: 31-07-2015
 
Contract de servicii de audit financiar
Acord contractual nr. 012711/27-11-2015
Denumire contractor: S.C. LUPŞA CONSULT AUDIT MANAGEMENT SRL
Valoarea contract: 26 000 lei (fără T.V.A.)
Termenul de finalizare a contractului: 31-12-2015
 
Contract de servicii de publicitate
Acord contractual nr. 208/27-11-2015
Denumire contractor: S.C. ELVETIC SRL
Valoarea contract: 30 935 lei (fără T.V.A.)
Termenul de finalizare a contractului: 31-12-2015
 
Contract de servicii de supervizare
Acord contractual nr. 008/19-11-2015
Denumire contractor: S.C. CONDICONSULT TERM SRL
Valoarea contract: 200 lei (fără T.V.A.)
Termenul de finalizare a contractului: 31-12-2015
 
Obiectivul general al proiectului este să îmbunătăţească infrastructura sectoarelor de apă şi apă uzată din aglomerarea Moineşti, nu doar în avantajul locuitorilor şi pentru o mai bună protecţie a mediului, ci şi pentru a îndeplini obligaţiile din acquis-ul de mediu pe durata perioadelor de tranziţie agreate între România şi UE.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• creşterea accesibilităţii la serviciile de apă si canalizare;

• creşterea cotei de racordare la staţiile de tratare a apei uzate, pentru a respecta Directiva privind epurarea apelor uzate orăşeneşti.

Noile investiţii vor avea o contribuţie esenţială la urmărirea următoarelor obiective ale Articolului 174 al Tratatului CE:

• conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

• protejarea sănătăţii umane;

• folosirea raţională şi prudentă a resurselor naturale;

• promovarea măsurilor la nivel internaţional în vederea abordării problemelor de mediu regionale sau globale.

Noua infrastructură creată prin acest proiect va fi inclusă in patrimoniul Consiliului Local şi va fi exploatată de Operatorul Regional de Apă: Compania Regională de Apă Bacău.

Prin acest proiect se va mări rata de conectare cu 2% la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi cu un procent de 2% la sistemul de canalizare. Acest proiect vine în completarea proiectului aflat în implementare «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău»  şi a proiectului aprobat «Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă între străzile General Nicolae Şova şi Primăverii, Parc Municipal, extindere reţea de canalizare ape uzate menajere strada General Nicolae Şova», municipiul Moineşti ajungând la 31.12.2015 la o rată de conectare în aglomerarea Moineşti de 86% la sistemul de alimentare cu apă şi 80% la sistemul de canalizare.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna