• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

SERVICII


S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. administreaza serviciile din domeniul apei potabile si apelor uzate menajere, meteorice si industriale din judetul Bacau, conform regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
 
Dispeceratul apa-canal functioneaza zilnic 24 de ore din 24 si aduna toate informatiile legate de alimentarea continua cu apa potabila, functionarea retelei de distributie si a retelei de canalizare. Aici se pot comunica, prin call center, la numarul 0372 401 301, selectand tasta 1, reclamatiile si sesizarile legate de diverse defectiuni, blocaje sau avarii aparute la conductele stradale, bransamente, racorduri colectoare etc. Reclamatiile si sesizarile clientilor nostri se vor inregistra cu strictete de catre dispecerul de serviciu, precizandu-se de fiecare data numele celui ce sesizeaza, natura defectiunii, data, numele dispecerului si, in final, dupa ce formatiile de interventie ale dispeceratului verifica reclamatiile inregistrate si remediaza defectiunile constatate se trece modul de remediere.
 
In cadrul Serviciului Contracte, Relatii cu Clientii si Introducere Consumuri (S.C.R.C.I.C.), de pe strada Narciselor, numarul 14, se pot obtine diverse informatii referitoare la serviciile pe care le efectuam, precum si incheia contracte de prestari servicii (furnizare apa potabila, preluare apa uzata menajera etc.)
    Formularele necesare intocmirii contractelor le puteti descarca accesand urmatoarele link-uri:
- incheierea contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa - Anexa I b;
- incheierea contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa - Anexa I c;
- incheierea contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa CASA - Anexa I d;
- incheierea contractului de prestari servicii - preluarea in exploatare a apometrului - Anexa I e;
- contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa - Anexa I f;
- incheierea contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa CT - Anexa I g;
- incheierea unui contract de fumizare apa potabila si preluarea apelor menajere la canalizare - Anexa I h;
- incheierea contractului de prestari servicii privind trecerea de la facturare din sistem pausal in sistem contorizat - Anexa I i.
 
La Serviciul Avize si Reparatii (S.A.R.), situat la aceeasi adresa, se depune documentatia pentru obtinerea avizelor de bransare/racordare la retelele sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare in vederea deservirii cat mai prompte a noilor nostri clienti.
 1. Documentatia tehnica pe care solicitantul o depune in vederea obtinerii avizului de bransament/racordare trebuie sa cuprinda urmatoarele:
 • cerere tip aviz, completata si semnata cod P0-07-Ed2-R0-Fl/F2 (particulari, agenti economici);
 • copie B.I./C.I. (pentru persoane fizice);
 • copie Certificat Cod Fiscal pentru Asociatii de Proprietari/Asociatii si Fundatii sau copie Certificat Unic de Inregistrare pentru agentii economici;
 • planuri cadastrale retele 1:500 (2 copii);
 • plan de incadrare in zona 1:2000 (1 copie);
 • acordul notarial al coproprietarilor, daca este cazul;
 • copie dupa act de proprietate;
 • breviar de calcul privind necesarul de apa, in cazul in care se doreste un debit mai mare de 2,5 mc/h;
 • contravaloare taxa avizare.
 1. Documente necesare obtinerii avizului de amplasament:
 • cerere tip aviz, completata si semnata cod P0-07-Ed2-R0-Fl/F2 (particulari, agenti economici) sau adresa scrisa;
 • copie B.I./C.I. (pentru persoane fizice);
 • copie dupa certificate de urbanism/avizul de principiu;
 • copie Certificat Cod Fiscal pentru Asociatii de Proprietari/Asociatii si Fundatii sau copie Certificat Unic de Inregistrare pentru agentii economici;
 • planuri cadastrale retele 1:500 (2 copii):
 • copie dupa act de proprietate;
 • contravaloare aviz.
 1. Documente necesare obtinerii acordului de furnizare (avizului de principiu) in vederea obtinerii autorizatiei de construire:
 • cerere aviz;
 • plan de situatie 1:500 (2 copii);
 • certificat de urbanism (dupa caz).

Formularele aferente cererilor pentru avizare si a consimtamantului privind prelucrarea datelor personale, format .zip, le puteti descarca de aici.

Acordul de furnizare (avizul de principiu) cuprinde datele generale privind posibilitatile si conditiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza intocmirii documentatiilor de catre un proiectant autorizat.

Pentru orice tip de aviz, la depunerea cererii, solicitantul va achita taxa de avizare, urmand ca dupa intocmirea avizului (dupa caz), sa se achite contravaloarea celorlalte taxe (verificare si montare priza de bransament, montare apometru, sigilare montaj), in vederea eliberarii avizului.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
 
logo netopia o aplicatie disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
terminalele:
♦ casieria proprie situata in str. 9 Mai, nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -17.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista;
♦ platforma Aqmeter pentru clientii din Municipiul Bacau.
 
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna