• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

SERVICII


S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. administreaza serviciile din domeniul apei potabile si apelor uzate menajere, meteorice si industriale din judetul Bacau, conform regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
 
Dispeceratul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. functioneaza zilnic 24 de ore din 24 si aduna toate informatiile legate de alimentarea continua cu apa potabila, functionarea retelei de distributie si a retelei de canalizare. Aici se pot comunica, prin call center, la numarul 0372 401 301, selectand tasta 1, reclamatiile si sesizarile legate de diverse defectiuni, blocaje sau avarii aparute la conductele stradale, bransamente, racorduri colectoare etc. Reclamatiile si sesizarile clientilor nostri se vor inregistra cu strictete de catre dispecerul de serviciu, precizandu-se de fiecare data numele celui ce sesizeaza, natura defectiunii, data, numele dispecerului si, in final, dupa ce formatiile de interventie ale dispeceratului verifica reclamatiile inregistrate si remediaza defectiunile constatate se trece modul de remediere.
 
In cadrul Serviciului Contracte, Relatii cu Clientii si Introducere Consumuri (S.C.R.C.I.C.), de pe strada Narciselor, numarul 14, se pot obtine diverse informatii referitoare la serviciile pe care le efectuam, precum si incheia contracte de prestari servicii (furnizare apa potabila, preluare apa uzata menajera etc.)
    Formularele necesare intocmirii contractelor le puteti descarca accesand urmatoarele link-uri:
- incheierea contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa - Anexa I b;
- incheierea contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa - Anexa I c;
- incheierea contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa CASA - Anexa I d;
- incheierea contractului de prestari servicii - preluarea in exploatare a apometrului - Anexa I e;
- contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa - Anexa I f;
- incheierea contractului de prestari servicii - fumizare apa potabila - preluare ape uzate si punerea in functiune a alimentarii cu apa CT - Anexa I g;
- incheierea unui contract de fumizare apa potabila si preluarea apelor menajere la canalizare - Anexa I h;
- incheierea contractului de prestari servicii privind trecerea de la facturare din sistem pausal in sistem contorizat - Anexa I i.
 
La Serviciul Avize si Reparatii (S.A.R.), situat la aceeasi adresa, se depune documentatia pentru obtinerea avizelor de bransare/racordare la retelele sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare in vederea deservirii cat mai prompte a noilor nostri clienti.
Acte necesare obtinerii avizelor:
 1. Documente necesare obtinerii avizelor de amplasament - constructii (garaje, imobile etc), retele (gaze, electrice etc):
• cerere scrisa pentru solicitarea avizului;
• copie dupa certificatul de urbanism (numai pentru executare de constructii);
• fisa tehnica;
• copie dupa actul de identitate si cel de proprietate;
• doua planuri de situatie, scara 1:500, cu obiectivul dvs. (depuse la certificatul de urbanism sau din proiectele de alimentare cu GN sau EE);
• taxa de aviz (se achita la depunerea cererii).
2. Documente necesare obtinerii avizelor de racordare la retelele de apa-canal:
• cerere scrisa pentru solicitarea avizului de apa-canal;
• doua planuri de situatie, scara 1:500, cu obiectivul dvs. pe care se vor trasa si retelele de apa-canalizare aferente - proiectate;
• memoriu justificativ (numai pentru agentii economici) cu breviar de calcul cu privire la necesitatile de apa-canal;
• copie dupa actul de identitate si cel de proprietate;
• taxa de aviz (se achita la depunerea cererii).
3. Documente necesare obtinerii avizului alimentarii cu apa a centralelor termice de apartament (separat de coloana blocului):
• cerere scrisa pentru solicitarea avizului;
• copie dupa nominalizarea cotei de gaze (din proiectul de gaze);
• doua copii dupa planurile de situatie (din proiectul de gaze) scara 1:500, cu obiectivul dvs. pe care se vor trasa si retelele de apa-canalizare aferente - proiectate
• taxa de aviz;
• copie dupa actul de identitate si cel de proprietate;
• taxa montare apometru;
• taxa acord de punere in functiune.

Formularele aferente cererilor pentru avizare si a consimtamantului privind prelucrarea datelor personale, format .zip, le puteti descarca de aici.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin terminalele:
situate în cadrul unor magazine locale de tip universal, staţii de benzină, minimarket-uri şi supermarket-uri.
Alte alternative pentru plata acestor facturi sunt:
♦ casieria proprie situata in str. 9 Mai, nr. 80, de luni pana vineri intre orele 09.00 -17.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ prin O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista;
♦ on-line prin platforma Aqmeter (deocamdata numai pentru clientii din cartierul Serbanesti).
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre proiect accesati butonul:
buton POSRezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna