• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Comunicat de presă semnare Contract de lucrări CL4 - Lot 1


 

 

 

06 decembrie 2023

 

Un nou contract de execuție lucrări în cadrul

”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”

s-a semnat pe 27-11-2023

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de Beneficiar al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+139413, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, anunță că pe data 27 noiembrie 2023, s-a semnat un nou contract de execuție lucrări:

Contractul de lucrări CL4 - Lot 1

Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Buhuși

 

Antreprenor: SC CORDEP SRL

Valoarea contractului de lucrări: 8.096.140,84 lei, fără TVA

Perioada de execuție a lucrărilor este de 12 luni, cu o garanție de 36 de luni

În cadrul contractului, se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

  • Pentru sistemul de alimentare cu apă Buhuși:
  • realizarea conductei de aducțiune de la Gospodăria de apă existentă până la rezervorul de 1.500 mc, pe o lungime de 1.240 m;
  • reabilitarea rețelei de distribuție, pe o lungime de 3.110 m, cu 205 branșamente și 39 de hidranți;
  • extinderea rețelei de distribuție, pe o lungime de 1.625 m, cu 64 branșamente și 20 de hidranți;
  • Pentru sistemul de canalizare Buhuși:
  • extinderea rețelei de canalizare, pe o lungime de 636 m, cu 47 racorduri și 21 cămine de vizitare;
  • reabilitarea rețelei de canalizare, pe o lungime de 791 m, cu 127 racorduri și 33 cămine de vizitare.

Finalizarea lucrărilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asunate de România prin Tratatul de Aderare.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina www.apabacau.ro, secțiunea Investiții - POIM 2014-2020 sau să contactați reprezentanții S.C. C.R.A.B. S.A. din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

 

Adresa: str. Henri Coandă nr. 2, BACĂU

Persoana de contact: Andreea IFTIME (responsabil cu publicitatea)

Telefon:  0234 20 88 01, Fax: 0234 55 11 75, Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna