• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Comunicat de presă semnare Contract de lucrări CL11 - Lot 1


 

 

 

06 decembrie 2023

 

Un nou contract de execuție lucrări în cadrul

”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”

s-a semnat pe 22-11-2023

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de Beneficiar al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+139413, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, anunță că pe data 22 noiembrie 2023, s-a semnat un nou contract de execuție lucrări

Contractul de lucrări CL11 - Lot 1

Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Hemeiuș

Antreprenor: Asocierea SC MOTRIS COMPANY SRL, SC CORNELL’S FLOOR SRL

Valoarea contractului de lucrări: 50.838.597 lei, fără TVA

Perioada de execuție a lucrărilor este de 24 luni, cu o garanție de 36 de luni

În cadrul contractului, se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

 • Pentru sistemul de alimentare cu apă Hemeiuș:
 • extinderea conductei de aducțiune, cu o lungime de 3.588 m;
 • extinderea rețelei de alimentare cu apă în Hemeiuș, cu o lungime de 691 m;
 • extinderea rețelei de alimentare cu apă în Lilieci, cu o lungime de 17.933 m;
 • 727 branțamente și 134 hidranți;
 • Pentru sistemul de canalizare Hemeiuș:
 • extinderea retelei de canalizare în Hemeiuș cu o lungime de 14.400 m, 464 racorduri;
 • extinderea rețelei de canalizare în Lilieci, cu o lungime de 12.856 m, 577 racorduri;
 • extinderea rețelei de canalizare în Fântânele, cu o lungime de 2.896 m, 97 racorduri;
 • extinderea conductelor de refulare în Hemeiuș și Lilieci, cu o lungime totală de 1.544 m;
 • extinderea conductelor de refulare în Fântânele, cu o lungime de 520m;
 • realizarea a 14 stații de pompare ape uzate.

Finalizarea lucrărilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asunate de România prin Tratatul de Aderare.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina www.apabacau.ro, secțiunea Investiții - POIM 2014-2020 sau să contactați reprezentanții S.C. C.R.A.B. S.A. din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

 

Adresa: str. Henri Coandă nr. 2, BACĂU

Persoana de contact: Andreea IFTIME (responsabil cu publicitatea)

Telefon:  0234 20 88 01, Fax: 0234 55 11 75, Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna