• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Comunicat de presă CL2, CL20


 

 07 septembrie 2020

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., anunță astăzi 7 septembrie 2020, două evenimente majore pentru alimentarea cu apă a cetățenilor municipiului Bacău:

  1. Emiterea ordinului de începere pentru lucrările aferente contractului "Realizarea stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare”.

Lucrările demarate astăzi vizează execuția Stației de demanganizare, inclusiv reabilitarea unui număr de 93 de puțuri aparținând gospodăriilor de apă Mărgineni, Hemeiuș și Gherăiești, având ca durată de implementare 12 luni de la emiterea ordinului de începere.

Valoarea totală a investițiilor este de cca.6,5 milioane Euro fără TVA, urmând a fi realizate de către SC STRABAG SRL.

Contractul este parte componentă a Aplicației de Finanțare pe care Compania Regională de Apă Bacău o are în lucru pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare. Până la data semnarii Contractului de Finanțare aferent Aplicației și a rambursării fondurilor europene, sursa de finanțare este asigurată de Consiliul Județean Bacău (95%) și Municipiul Bacău (restul de 5%).

Lucrările sunt complementare ”Rezervei de apa” a municipiului Bacău, având ca scop dublarea debitului de apă potabilă furnizat din sursa subterană Gherăiești, debit necesar alimentării cu apă a municipiului Bacău, în caz de avarie pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Stația de tratare Barați.

  1. Lansarea procedurii de licitație pentru desemnarea constructorului “Reabilitarii aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderii rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni”.

Valoarea totală a investițiilor este de cca.31 milioane Euro fără TVA, din care cca. 23 milioane Euro reprezintă suma aferentă reabilitării conductei de aducțiune.

Durata maximă de timp alocată reabilitării aducțiunii este de 24 luni, contractul fiind de asemenea parte în Aplicația de Finanțare POIM.

Cei 21,5 km de conductă de aducțiune ce urmează a fi reabilitați, au o durată de funcționare depașită - peste 30 de ani, noul traseu urmând a fi realizat doar pe domeniul public (nu pe proprietăți private așa cum este amplasat actualul traseu). În cadrul contractului urmează a se executa un număr de 57 masive de ancoraj la schimbarea de direcție, 125 vane montate în cămine și 37 compensatoare de montaj.

Prin investițiile demarate astăzi, Compania Regională de Apă parcurge o etapă esențială în implementarea Strategiei aplicate în scopul  rezolvării problemei apei pentru cetațenii municipiului Bacău.

 

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna