• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Comunicat de presă: semnare contract de finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”


 decembrie 2020

În data de 03 decembrie 2020, s-a semnat Contractul de finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020” între MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, și S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de Beneficiar.

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS 2014+139413, intitulat: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020”.

Perioada de implementare a Proiectului este de 96 de luni, respectiv între data de 06 ianuarie 2016 și data de 31 Decembrie 2023.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.284.742.200,60 lei (două miliarde două sute optzeci și patru de milioane șapte sute patruzeci și două de mii două sute de lei și șaizeci de bani) - TVA inclus.

AM POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 1.772.042.055,73 (un miliard șapte sute șaptezeci și două de milioane patruzeci și două de mii cincizeci și cinci de lei și șaptezeci și trei de bani), echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Valoarea cofinanțării UE (lei): 1.536.975.252,42 lei.

Obiectivul acestui Proiect major de investiții este Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei din Județul Bacău.

În cadrul acestui Contract de Finanțare se vor realiza lucrări de infrastuctură de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în următoarele 41 Unități Administrativ Teritoriale din județul Bacău: Consiliul Județean Bacău, Bacău, Balcani, Bârsănești, Berești Tazlău, Blăgești, Buhuși, Cașin, Cleja, Coțofănești, Dărmănești, Dofteana, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni,Hemeiuș, Letea Veche, Livezi, Luizi Călugăra, Măgirești, Măgura, Mănăstirea Cașin, Mărgineni, Moinești, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pârjol, Poduri, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Secuieni, Ștefan cel Mare, Tamași, Târgu Ocna, Târgu Trotuș, Traian, Valea Seacă, Zemeș.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare

Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati pagina www.apabacau.ro, sectiunea Investitii - POIM 2014-2020 sau sa contactati reprezentantii S.C. C.R.A.B. S.A. din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

Adresa: str. Henri Coanda, nr. 2, BACAU

Persoana de contact: Andreea IFTIME (responsabil cu publicitatea)

Telefon/Fax: 0234 55 00 23

Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna