• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Comunicat de presă semnare Contract de lucrări CL6 - aprilie 2022


 

29 Aprilie 2022

 

Un nou contract de execuție lucrări în cadrul

”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”

s-a semnat astăzi

 

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de Beneficiar al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+139413, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, anunță, azi, 29 aprilie 2022, semnarea unui nou contract de execuție lucrări:

Contractul de lucrări CL6

Reabilitarea aducțiunii de apă brută de la lacul Poiana Uzului

la stația de tratare Cărăboaia

 

Antreprenor: OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ SRL BUCUREȘTI

Valoarea contractului de lucrări: 50.014.429,37 lei, cu TVA, (cca.10 mil EURO inclusiv TVA)

Perioada de execuție a lucrărilor este de 33 de luni, cu o garanție de 36 de luni

În cadrul contractului, se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

 • Reabilitarea conductei de aducțiune de apă brută de la lacul Poiana Uzului la stația de tratare Cărăboaia, pe o lungime de 9,527 km.

Materialul utilizat va fi fontă ductilă.

 • De-a lungul aducțiunii, vor fi instalate următoarele lucrări:
  1. 3 cămine de aerisire
  2. 14 vane sertar
  3. 3 cămine cu vană și aerisire
  4. 3 cămine cu vană și golire
  5. 1 cămin debitmetru

Aducțiunea de la lacul Poiana Uzului asigură aprovizionarea cu apă brută a Stației de tratare Cărăboaia, obiectiv de investiție aflat în domeniul public al județului Bacău, reabilitat din fonduri europene la sfârșitul anului  2021 (5,3 mil EURO).

Apa transportată prin această aducțiune și tratată în Stația de tratare Cărăboaia:

 • deservește un număr de 12 unități administrativ teritoriale, aparținând atât mediului urban (municipiile Moinești, Onești  și orașele Târgu Ocna, Dărmănești, cartiere din orașul Comănești), cât și mediului rural (comunele Cașin, Târgu Trotuș, Pârgărești, Dofteana, Poduri, Prăjești, Măgirești);
 • asigură atât necesarul de apă potabilă al populației din arealul administrat de S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., cât și cantitatea de apă  potabilă necesară populației din zone administrate de alți operatori, cum sunt  cei din municipiul Onești si comunele Târgu Trotuș, Pârgărești.

Aducțiunea, cu o vechime de 50 ani, este astăzi singura sursă de furnizare a apei, în arealul deservit.

Finalizarea lucrărilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asunate de România prin Tratatul de Aderare.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina www.apabacau.ro, secțiunea Investiții - POIM 2014-2020 sau să contactați reprezentanții S.C. C.R.A.B. S.A. din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

Adresa: str. Henri Coandă nr. 2, BACĂU

Persoana de contact: Andreea IFTIME (responsabil cu publicitatea)

Telefon/fax: 0234 55 00 23 Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna