• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

POSMEDIU


posmediu
 
Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau CCI2009 RO161 PR015
Proiect din Fondul de Coeziune
 
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, beneficiază de asistență financiară acordată prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău" cod proiect CCI2009 RO161 PR015. Conform contractului de finanțare nr. 122203 din data de 23.08.2011 încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, valoarea totală a proiectului este de 117.953.236 Euro, fără TVA. Valoarea eligibilă conform POS Mediu este de 107.519.490 Euro, din care 91.391.567 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune, 13.977.533 Euro reprezintă finanțarea nerambursabilă de la Bugetul de Stat, iar 2.150.390 Euro reprezintă contribuția de la Bugetele Locale. Contribuția financiară a Beneficiarului este de 10.433.746 Euro.
 
Obiectivul principal al proiectului este acela de a crește gradul de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect. Aceste aglomerări sunt: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Târgu Ocna.
 
Investitiile prioritare care fac obiectul acestui proiect si care vor asigura atingerea principalelor obiective ale acestuia sunt:
Apa potabila:
Bacău: Reabilitarea stației de tratare a apei potabile Cărăboaia;
Moinești: Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile;
Buhuși: Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile.
Ape reziduale:
Bacău:
- Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
- Extinderea stației de epurare – treapta tertiara.
Moinești:
- Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
- Reabilitarea stației de epurare Moinești Nord;
- Construcția unei stații noi de epurare Moinești Sud.
Buhuși:
- Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
- Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
Dărmănești
- Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
- Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
Târgu Ocna:
- Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
- Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate. 

Conform Contractului de Finantare, proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau" se va desfasura pana la finele anului 2013.

Incepand cu data de 1 octombrie 2011 se deruleaza primul contract din cadrul acestui proiect, respectiv contractul de servicii de Asistenta Tehnica pentru "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau" (Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectarea si Supervizarea Lucrarilor), in valoare de 36.524.878,55 lei, fără TVA, atribuit, în urma licitaţiei, asocierii formate din S.C. FICHTNER ENVIRONMENT S.R.L. și S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L.

In urma acestor investitii sistemul de management al apelor potabile si reziduale din judetul Bacau va deveni mai eficient din punct de vedere economic si totodata suportabil pentru populație, contribuind astfel la atingerea obiectivului global al POS Mediu şi anume, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, în conformitate cu prevederile acquis-ului comunitar din domeniul protecției mediului.

Detalii despre derularea proiectului gasiti pe pagina web dedicata acestuia, accesand butonul Proiect POSMEDIU din partea de jos a paginii.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna