• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

COMUNICAT PRESA semnare contract de finantare nr. 21 în data de 31-05-2024


 
 

 

 

21 iunie 2024

 

S-a semnat contractul de finanțare pentru:

 

Proiectul regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău

 

În data de 31 mai 2024, S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au semnat contractul de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău pentru perioada 2014-2020 – Etapa II, cod SMIS 2021 320806.

Prin acesta se asigură finanțarea nerambursabilă a celei de-a doua etape a proiectului implementat de către Operatorul Regional, în calitate de Beneficiar și se finalizează serviciile de Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bacău.

Obiectivul  general al proiectului este acela de a continua investițiile demarate și finalizate parțial prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, conformarea cu prevederile acquis-ului european și pentru îndeplinirea angajamentelor derivate din directivele europene 91/271/EEC şi 98/83/CE, respectiv:

- ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru aglomerările > 2.000 l.e.,

- serviciu public de alimentare cu apă potabilă extins în localitățile cu peste 50 locuitori.

Grupul țintă care va beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect, este reprezentat de populația din județul Bacău, distribuită în următoarele 40 Unități Administrativ Teritoriale: Consiliul Județean Bacău, Municipiile Bacău si Moinești, Orașele Buhuși, Dărmanești și Târgu Ocna, și comunele: Balcani, Bârsănești, Blăgești, Berești-Tazlău, Cașin, Cleja, Coțofănești, Dofteana, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Letea Veche, Livezi, Luizi Călugăra, Măgura, Măgirești, Mărgineni, Mânăstirea Cașin, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pârjol, Poduri, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Secuieni, Tamași, Târgu Trotuș, Traian, Valea Seacă, Zemeș.

Implementarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv semnificativ asupra comunităților locale, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii de bază și la protejarea mediului, în conformitate cu obiectivele strategice stabilite în Planul de Dezvoltare Durabilă a județului.

Astfel, după realizarea investițiilor, 160.842 locuitori din județul Bacău vor fi alimentaţi suplimentar cu apă de calitate conformă cu Directiva 98/83/CE prin proiectul POIM și PDD și alți 62.304 locuitori vor beneficia indirect de investiții, înlesnindu-se conectarea lor la infrastructura nou creată, prin alte surse de finanțare.

De asemenea, după realizarea investițiilor, 261.585 l.e (locuitori echivalenți) vor fi racordați la instalații de transport și epurare a apelor uzate prin proiectul POIM și PDD și alți 87.893 l.e  vor beneficia indirect de investiții, înlesnindu-se racordarea lor la infrastructura nou creată, prin alte surse de finanțare.

Finanțarea este acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul  Programului de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 și are o durată de implementare de 72 luni, cuprinsă între 01.01.2024 și 31.12.2029.

Valoarea totală a contractului este de 3.198.277.588,74 lei inclusiv TVA, din care fonduri nerambursabile în valoare totală de 2.692.228.446 lei.

Prin finanțarea acestui proiect vor fi realizate următoarele investiţii: 

  • Conducte noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă: 756,4 Km;
  • Conducte noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate: 750,5 km;
  • Facilități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate: 4 unități
  • Rezervoare de înmagazinare apă: 41 unități
  • Stații de tratare apă: 3 unități
  • Stații de clorinare: 37 unități
  • Stații de pompare apă noi și/sau reabilitate: 94 unități
  • Stații de pompare ape uzate noi și/sau reabilitate: 354 unități

Pentru realizarea investițiilor, S.C. C.R.A.B. S.A. va implementa un număr de 50 de contracte de lucrări, servicii și furnizare de echipamente, din care 4 contracte sunt finalizate, 15 contracte sunt în execuție/desfășurare, 7 contracte sunt în curs de atribuire/semnare,  22 de contracte sunt în faza de licitație/evaluare și 2 contracte sunt nelansate în licitație.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (Etapa I) și din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (Etapa a II-a)

 

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina www.apabacau.ro, secțiunea Investiții PDD

2021-2024 sau să contactați reprezentanții S.C. C.R.A.B. S.A. din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

Adresa: str. Henri Coandă nr. 2, BACĂU

Telefon:  0234 20 88 01, Fax: 0234 55 11 75, Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna